All posts by Hans Berg

Skolning

Påminnelse om skolning för Vasanejdens examinatorer för skjutprov. Första meddelande skickades via Oma riista.

Vasanejdens tillfälle den 4.4. klo 18 i Korsholmssalen vid kulturhuset, Skolvägen 1, Korsholm.

Ingen förhandsanmälning behövs.

Skolningar är menad för existerande examinatorer för skjutprov. Om jaktvårdsföreningar behöver nya examinatorer, ordnas skilda skolningar för det om behov.

Skolningsmaterial hittar man också från:
https://www.riistainfo.fi/sv/lektion/utbildning-av-skjutprovsexaminatorer-lektion-3/

Rådjurs och vitsvanshjortjakt

Hans Berg tar emot anmälan för rådjur (vaktjakt endast) och hjortjakt, 040-830 7740, kl 12-16.00 för kvällsvaktjakt och 19-21.00 för jakt följande morgon.

Fällt rådjursvilt skall anmälas direkt i Oma Riista.

Direktiv för hjortjägare finns under hjortfliken.

Rådjur och vitsvanshjort

Råbock

 

Vitsvanshind

 

Vitsvanshind, ostörd