Alla inlägg av Hans Berg

Skolning

Påminnelse om skolning för Vasanejdens examinatorer för skjutprov. Första meddelande skickades via Oma riista.

Vasanejdens tillfälle den 4.4. klo 18 i Korsholmssalen vid kulturhuset, Skolvägen 1, Korsholm.

Ingen förhandsanmälning behövs.

Skolningar är menad för existerande examinatorer för skjutprov. Om jaktvårdsföreningar behöver nya examinatorer, ordnas skilda skolningar för det om behov.

Skolningsmaterial hittar man också från:
https://www.riistainfo.fi/sv/lektion/utbildning-av-skjutprovsexaminatorer-lektion-3/

Rådjurs och vitsvanshjortjakt

Hans Berg tar emot anmälan för rådjur (vaktjakt endast) och hjortjakt, 040-830 7740, kl 12-16.00 för kvällsvaktjakt och 19-21.00 för jakt följande morgon.

Fällt rådjursvilt skall anmälas direkt i Oma Riista.

Direktiv för hjortjägare finns under hjortfliken.

Rådjur och vitsvanshjort

Råbock

 

Vitsvanshind

 

Vitsvanshind, ostörd

Oma Riista

Det är viktigt att alla som är med i älgjakten eller hjortjakten skall använda Oma Riista tjänsten för att all rapportering som måste göras till Finlands Viltcentral skall fungera så smidigt som möjligt. Jaktledarna eller föreningens Oma Riista kontaktperson har via Oma Riista skickat inbjudan till varje deltagare och för att du skall synas som medlem bör du godkänna inbjudan. Det gör du under fliken Egna Uppgifter i Oma Riista och kvitterar inbjudan helst så att dina uppgifter syns åtminstone för jaktledare och kontaktperson. You Tube instruktion finns här Acceptera föreningens inbjudan.