RÅDJURSJAKT

Jakten börjar med vakjakt 1.9. Jakt med hund från sista lördagen i september.

Så länge vi har hjortlicenser kvar så anmäls även vaktjakt på rådjur till jaktledaren för hjortjakten Jan Wikström, 044-0535231 SMS eller WhatsApp meddelande. 12-16.00 för vaktjakt och 19-21.00 för jakt följande morgon.  Drevjakt behöver inte anmälas.

Alla fällda djurs skall anmälas inom 7 dagar till Riista.

Utfodring

Alla som deltar i rådjursjakten är ansvarig att också sköta om utfodringen av djuren.

Delning av köttet

Fällt djur tillfaller skytten.

Avskjutningsplan, fri tilldelning.

Jaktresultat