FÅNGSTRAPPORTERING

Fångsten skall du rapportera senast 5 januari. Skriv ut blanketten och skicka resultatet åt en styrelsemedlem: Fångstresultat-blankett

Ni kan också använda den nya elektroniska fångstlistan nedan.

  Förnamn och efternamn (obligatoriskt)

  E-post (obligatoriskt)

  Fyll i fångslistan genom att skriva antal i fältet för resp. fångst.

  skogshare: st.
  fälthare: st.
  grävling: st.
  mård: st.
  iller: st.
  rådjur: st.
  alfågel: st.
  tjäder: st.
  orre: st.
  järpe: st.
  grågås: st.
  sädgås: st.
  kanadagås: st.
  bläsand: st.
  gräsand: st.
  brunand: st.
  vigg: st.
  ejder: st.
  knipa: st.
  kricka: st.
  årta: st.
  sjärtand: st.
  skedand: st.
  sothöna: st.
  storskrake: st.
  småskrake: st.
  morkulla: st.
  ringduva: st.
  kråka: st. 0,5 poäng
  skata: st. 0,5 poäng
  gråtrut: st. 0,5 poäng
  havstrut: st. 0,5 poäng
  kaja: st. 0,5 poäng
  räv: st. 5 poäng
  mink: st. 5 poäng
  mårdhund: st. 5 poäng
  övrigt: st.