FÅNGSTRAPPORTERING

Fångsten skall du rapportera senast 5 januari. Skriv ut blanketten och skicka resultatet åt en styrelsemedlem: Fångstresultat-blankett

Om du inte ännu meddelat dina medlemsuppgifter skall du göra det med linken nedan.