FÅNGSTRAPPORTERING

Fångsten skall du rapportera senast 5 januari. Skriv ut blanketten och skicka resultatet åt en styrelsemedlem: Fångstresultat-blankett

Om du inte ännu meddelat dina medlemsuppgifter skall du göra det med linken nedan.

Vi uppdaterar våra medlemsuppgifter så vi vill att du meddelar dem här om du inte redan gjort det.