FÅNGSTRAPPORTERING

Fångsten skall du rapportera senast 5 januari. Skriv ut blanketten och skicka resultatet åt en styrelsemedlem: Fångstresultat-blankett

Ni kan också använda den nya elektroniska fångstlistan nedan.

  Förnamn och efternamn (obligatoriskt)

  E-post (obligatoriskt)

  Fyll i fångslistan genom att skriva antal i fältet för resp. fångst.

  skogshare:

  st.

  fälthare:

  st.

  grävling:

  st.

  mård:

  st.

  iller:

  st.

  rådjur:

  st.

  alfågel:

  st.

  tjäder:

  st.

  orre:

  st.

  järpe:

  st.

  grågås:

  st.

  sädgås:

  st.

  kanadagås:

  st.

  bläsand:

  st.

  gräsand:

  st.

  brunand:

  st.

  vigg:

  st.

  ejder:

  st.

  knipa:

  st.

  kricka:

  st.

  årta:

  st.

  sjärtand:

  st.

  skedand:

  st.

  sothöna:

  st.

  storskrake:

  st.

  småskrake:

  st.

  morkulla:

  st.

  ringduva:

  st.

  kråka:

  st.

  0,5 poäng

  skata:

  st.

  0,5 poäng

  gråtrut:

  st.

  0,5 poäng

  havstrut:

  st.

  0,5 poäng

  kaja:

  st.

  0,5 poäng

  räv:

  st.

  5 poäng

  mink:

  st.

  5 poäng

  mårdhund:

  st.

  5 poäng

  övrigt:

  st.