VILTKAMERA

Har du fina viltkamera bilder kan du skicka dem åt Hasse hassegun@gmail.com.


Varg i Panike. Kaj Holmlunds kamera.

Lo vid Risöträsk

15 taggars tjur Haggis 2016

tjur 10 taggar Haggis 2016

Älgtjur ca 10 taggar! Haggisgrund 2016

Älgtjur Haggis 2013
Älgtjur Haggisgrund 2013
5 rådjur vid Sundells
5 rådjur vid Sundells
6 rådjur vid Sundell
6 rådjur vid Sundell
Vitsvanshind vid Björklunds
Vitsvanshind vid Björklunds
Rådjur vid Stugomossen
Rådjur vid Stugomossen
Tranor vid Stugomossen
Tranor vid Stugomossen
Duvhök vid Dalas
Duvhök vid Dalas
Älgkalvar vid Stugomossen
Älgkalvar vid Stugomossen