MEDLEMSRIKTLINJER

För att få ansöka om medlemskap i jaktklubben bör man uppfylla kraven i våra uppdaterade riktlinjer:

Årsmöte 2023_bilaga 1