VILTVÅRD

Jan Wikström är ansvarig inom styrelsen för viltvårdsverksamheten.

Alla som deltar i rådjursjakten bör hjälpa till med utfodringen.

Det finns  havre för utfodring vid slakthuset.