Kontraktskomitte’

För att handha jaktarrendekontrakten har en kommitte’ bildats med Christel Holmlund-Norre’n som ordförande och Jens Ekman, Thomas Gädda och Hans Holm som medlemmar.