Kontraktkommitté

För att handha jaktarrendekontrakten har en kommitté bildats med Hans Holm som ordförande och Jens Ekman, Thomas Gädda och Conny Ståhl som medlemmar.