SKJUTBANAN

Reglerna för skytte vid Skärgårdens skjutbana är under det kommande året i stort sett de samma som tidigare.
Dock är det nu Pontus Fred från Södra Vallgrund som fungerar som banansvarig. Såsom tidigare bör all använding
av banan överenskommas med den banansvarige. Helst enligt instruktionerna nedan.
Bokning av skjutbanan sker via adressen

skargardensskjutbana@gmail.com

eller

per SMS på bokningsnummer 040-364 1584.

Meddelandet bör innehålla fullständigt namn samt vilken bana man önskar använda. 
Skytte på banan är endast tillåten vid ledda träningstillfällen eller efter överenskommen bokning. 
Även inskjutningstillfällen skall bokas på förhand. 

Mer info på adressen: https://www.sodravallgrund.fi/jaktforeningen/skjutbanan/

Funktionärer för Skjutbanan älgträning extra.

Skjutbanan älgprov

Skjutbanan älgserier 2018. Obs onsdagar träningskvällar.

Skärgårdens skjutbana protokoll 2017:

Skjutbanemöte-1 22.1.2017
Skjutbanemöte-2 21.2.2017
Skjutbanemöte-3 16.3.2017
Skjutbanemöte-4 11.4.2017

Ordningsstadga Skärgårdens skjutbana 2016

Ansvarig för skyttesektionen är Peter Hjerpe med Rainer Vik och Glenn Lundström som medlemmar.

Resultatet för byakampen 2015 här.

Dejourlistan för skjutbanan 2015 här.

Dejourslistan för klubbkvällarna finns här.

Skytteprotokollet skall före älgjaktmötet lämnas till Stefan Berg för granskning.