SKJUTBANAN

 

Lerduveskytte på söndagar kl 16. Om du vill vara med på Whatsapp gruppen för lerduveskjutning meddela Oskar 050 4672315 eller Zakke 044 2121220.
 
Dejourslistan:
 
 
Reglerna för skytte vid Skärgårdens skjutbana är under det kommande året i stort sett de samma som tidigare.
Elias Hjort fungerar som banansvarig. Såsom tidigare bör all användning
av banan överenskommas med den banansvarige. Helst enligt instruktionerna nedan.
 
Bokning av skjutbanan sker via adressen

skargardensskjutbana@gmail.com

eller

per SMS på bokningsnummer 050-9180220.

 
Meddelandet bör innehålla fullständigt namn samt vilken bana man önskar använda. 
Skytte på banan är endast tillåten vid ledda träningstillfällen eller efter överenskommen bokning. 
Även inskjutningstillfällen skall bokas på förhand. 

Mer info på adressen: https://www.sodravallgrund.fi/jaktforeningen/skjutbanan/

Onsdagar är träningskvällar.
 
Skytteprotokollet (300 poäng eller 6 serier) granskas för älgjaktens början.

Skärgårdens skjutbana protokoll 2017:

Skjutbanemöte-1 22.1.2017
Skjutbanemöte-2 21.2.2017
Skjutbanemöte-3 16.3.2017
Skjutbanemöte-4 11.4.2017

Ordningsstadga Skärgårdens skjutbana 2016

Ansvarig för skyttesektionen är Glenn Lundström och Oskar Enlund och André Norrén som medlemmar.

Resultatet för byakampen 2015 här.

Dejourlistan för skjutbanan 2015 här.