JAKTPROV

Jaktprov 2016
 Hundprov

  • Älghundsprov 18.09, 23.11, 6.12, 17.12, 27.12 Kobbvägen
  • Stövarprov, 15.10, 10.12 Kobbvägen
  • Dreverprov 20.11 Langolaande
  • Taxprov 19.11 Brändövik