HJORTJAKT

Jakten börjar med vaktjakt 1.9. Fällt byte tillfaller skytten som även betalar licensen. Anmäl till jaktledaren Jan Wikström 044 0535231 förrän du far på jakt. Anmälan tas emot med SMS eller WhatsApp meddelande mellan kl 12-16:00. För jakt följande dags morgon tas meddelande emot kl 19-21:00. En WhatsApp grupp har skapats för ändamålet. Reserveringar som kommer via telefonsamtal eller SMS meddelas till WhatsApp gruppen.
I direktivet finns även våra officiella vaktpass ställen, totalt 14 stycken. Man har rätt att använda samma pass endast en gång per vecka. Ifall ingen har reserverat passet under dagens lopp kan man även få reservera det en gång till.
Tilldelningen är 32 licenser baserat på 10 bockar + 11 hindar och 22 kalvar.
*************
Hjortjakten tog slut 9.11 och samtliga licenser är nu använda. Kalvprocenten blev 58%. Antalet fällda med hund är 15 st hjortar och på vaktjakt 30 st.