HJORTJAKT

Jakten börjar med vaktjakt 1.9. Fällt byte tillfaller skytten som även betalar licensen. Anmäl till jaktledaren Jan Wikström 044 0535231 förrän du far på jakt. Anmälan tas emot med SMS eller WhatsApp meddelande mellan kl 12-16:00. För jakt följande dags morgon tas meddelande emot kl 19-21:00. En WhatsApp grupp har skapats för ändamålet. Reserveringar som kommer via telefonsamtal eller SMS meddelas till WhatsApp gruppen.
De som far på jakt skall vara anträffbara på telefon, följa med meddelande som skickas ut och genast kontakta jaktchefen när en hjort fällts eller blivit påskjuten.

De som skall på jakt skall ha tagit del av och förstått och godkänner direktiven för jakten som finns i linken här nedan.

Våra officiella vaktpass ställen, totalt 14 stycken finns här. Man har rätt att använda samma pass endast en gång per vecka. Ifall ingen har reserverat passet under dagens lopp kan man även få reservera det en gång till.

Pass för vaktjakt på hjort

Tilldelningen är 40 licenser baserat på 26 vuxna och 28 kalvar. 
 
 
I Omariista kan du följa med hur jakten fortskrider.