HJORTJAKT

Jakten börjar med vaktjakt 1.9. Endast kalvjakt till 30.9 därefter blir även fullvuxna djur tillåtna enligt jaktledarens instruktioner. 1 fullvuxet djur per medlem till 30.11. Fällt byte tillfaller skytten som även betalar licensen. Anmäl till jaktledaren Andre Norrén 044 3527573 förrän du far på jakt. Anmälan tas emot med SMS eller WhatsApp meddelande mellan kl 12-16:00. För jakt följande dags morgon tas meddelande emot kl 19-21:00. En WhatsApp grupp har skapats för ändamålet. Reserveringar som kommer via telefonsamtal eller SMS meddelas till WhatsApp gruppen.
De som far på jakt skall vara anträffbara på telefon, följa med meddelande som skickas ut och genast kontakta jaktchefen när en hjort fällts eller blivit påskjuten.

Alla observationer (också de djur som blir fällda) skall läggas in på Omariista för att få en bra uppföljning av stammen.

De som skall på jakt skall ha tagit del av och förstått och godkänner direktiven för jakten som finns i linken här nedan.

Jaktdirektiv 2023-24

Våra officiella vaktpass ställen, totalt 14 stycken finns här. Man har rätt att använda samma pass endast en gång per vecka. Ifall ingen har reserverat passet under dagens lopp kan man även få reservera det en gång till.

Tilldelningen är 30 licenser. 10 bockar, 10 hindar och 20 kalvar.
 
 
I Omariista kan du följa med hur jakten fortskrider.