SLAKTHUSET

Protokollet från slakthusmötet 20.5.2015 finns här.

Vaktmästare Bror Rönn

Slakthusandelar 2017 med delägarförteckningen. Eventuell försäljning av andel bör informeras till styrelsen först.

På höstmötet 2015 delades innehavarbevis ut.