JAKTFÖRORDNINGAR

Jakttiderna på skogshönsfågel har kommit (se bifogade filer med förordningar).Skogshönsfågel förordning 2016

Landskapet Österbotten:

Tjäder: 10.9 – 10.10.2016

Orre: 10.9 – 10.10.2016, ingen vinterjakt

Järpe: 10.9 – 10.10.2016

Ripa (dal & fjäll): förbjuden