SRVA

Vasanejdens jaktvårdsförening har ett avtal med polisen om eftersök och omhändertagande av i trafik skadade och dödade djur – SRVA.  Bifogat hittar ni en kort sammanfattning av SRVA och avtalet – vad det är, hur det praktiskt går till och vad som krävs, samt också den lagtext som styrker avtalet.

SRVA – sammanfattning med lagtext