VILTOBSERVATIONER

 Vid observation av något av våra stora rovdjur såsom, varg, lo eller björn vänligen meddela Mikael Ehn per telefon 0400-867319.

Resultat av loinventeringen vintern 2012 inom Vasanejden