ÄLGJAKT

Antalet deltagare i älgjakten är 35 skyttar och 14 drevkarlar/kvinnor.

21 licenser, 14 vuxna och 14 kalvar är tilldelningen.

Direktiv till älgjakt 2022