ÄLGJAKT

Antalet deltagare i älgjakten är 43 skyttar och 17 drevkarlar/kvinnor.

6 kor, 6 tjurar och 14 kalvar är tilldelningen.

Resultat

1 tjur,  12.10 Grundskat
1 kalv, 12.10 Grundskat
1 kalv,  12.10 Grundskat
1 kalv, 12.10 Domarskat
1 kalv, 12.10 Risöträsk
1 tjur,  13.10 Alören
1 tjur,  13.10 Brunnen
1 ko, 14.10 Haggisgrund
1 ko, 14.10 Haggisgrund
1 kalv, 19.10 Jordbron
1 kalv, 19.10 Jordbron
1 kalv, 20.10 Tvidjoskäre
1 ko, 20.10 Tvidjoskäre
1 tjur, 20.10 Börskärsgrynnan
1 ko, 20.10 Grundskat
1 tjur, 20.10 Brunnen
1 kalv, 21.10 Malskär
2 kalvar, 27.10 Haggisgrund
1 tjur, 27.10 Kobban
1 tjur, 27.10 Finnvikan
1 kalv, 1.11 Tallosskatan
1 ko, 1.11 Siiladon