DAGKORT

Stefan Berg säljer dagkort, telefon 040-5095918

Kortet skall betalas före jakt och i meddelande fältet skall referensnummer finnas som Stefan ger.