SÄLJAKT

Sälkontrakt som reglerar jakten av säl inom Vasanejden. Det är vars och ens skyldighet att kontrollera att man inte jagar på fredat område.

Anvisning för provtagning på säl; PROVTAGNING PÅ SÄL.16_17_27.6.2016

Säljakten har ändrats från licensjakt till kvotjakt. Det betyder att man inte behöver lösa ut licens för jakt på gråsäl utan det finns en viss kvot för respektive säljaktområde. Man är skyldig att rapportera fångst och för de som skickar in prover av säl finns det även ersättning att få. Mera information från denna länk.

Vikarejakt tillåts numera enligt förordningen i denna link.

Jord och skogsbruksministeriets memorandum över vikarejakten på finska.

Jakten på europeisk bäver enligt förordningen i denna link.

Jord och skogsbruksministeriets memorandum över bäverjakten på finska.

Praktisk information om vikare säljakt:

200 st.vikarsäl licenser har beviljats i Bottenviken-Kvarkens stamskötselområde ( dvs.renodlade jaktlicenser enligt JL 10 §),Viltcentralen har delat licenserna mellan Lappland,Uleåborg,Österbotten och Kust-Österbotten så antalet blir inte stort per område (50 st/region.) Systemet är detsamma som ifjol dvs. en ansökare mellan Lappland och Kust-Österbotten (Jouni Heinikoski, Kemi) samt enansökare i Kust-Österbotten som effektivt kan samarbeta med dessa licenser.

I Kust-Österbotten är Christoffer Björnström (Vasanejden)tel.nr. 0505711618 email: vikarlicens@outlook.com licensinnehavare och som medhjälpare har han Glenn Vikström (Pedersörenejden) tel. nr.0505260953 email: glenn.vikstrom@gmail.com , dessa kan kontaktas angående fullmakter. Detta betyder att när någon vill åka på vikarjakt skall de i god tid ta kontakt (per email) med Christoffer eller Glenn för att få instruktioner och en skriftlig fullmakt,  samt förstås också kontakta dessa före man åker ut för att säkerställa sig om att det finns kvar av kvoten jägarna måste förbinda sig att ta prover av fälld säl som är ett absolut krav och extremt viktigt för fortsättningen + att jägaren förstås omedelbart måste per tex.sms meddela när man fällt sin vikarsäl. Närmare instruktioner över detta och övriga info jaktens förverkligande fås av licensinnehavaren Christoffer Björnström eller Glenn Vikström.

Jakttiden är OBS! 1.9-15.10 samt 16.4-31.05. på Bottenviken-Kvarkens stamskötselområde.

Yrkesfiskare med skador kommer också i framtiden framför allt ytterom vikarsälens jakttid att ha behov av att söka om dispens enligt JL 41 § be att de kontaktar jaktchefen innan de söker. Yrkesfiskarna kommer förstås också att få fullmakter för jakt under jakttid av licensinnehavaren på samma kriterier som övriga jägare för meningen är att skador skall stävjas också genom jaktlicenser så detta behöver var och en som jagar också tänka på.

Obs! Jakten får bara bedrivas på områden där jägarna har jakträtt precis som med övrig jakt!