Fångstanmälan av hjortdjur

På våren 2021 har anmälningsskyldighet i anslutning till jaktlicens och jaktlicens för hjortdjur (jaktförordning 9 §) ändrats på det viset, att anmälan ska göras om varje fällt hjortdjur inom sju dygn från det att djuret fällts. Under hösten har man upptäckt i hela Finland, och också i Kust-Österbotten, dröjsmål i anmälningar. Dessutom gör det också lättare att följa jaktens utveckling, när man har aktuella uppgifter.

Därför bör observeras i hjortdjursjakten i framtiden, när bytesanmälningar görs om licensbelagda hjortdjur, att dom lämnas och godkänns inom sju dygn från fällning. Enklast är att skytten anmäler byte genast på platsen med Oma riista -terrängapplikationen varefter anmälan godkänns av jaktledaren. Kom ihåg att anmäla också observation från det fällda djuret.

God Jul och Ett Gott Nytt År!

Finlands viltcentral Kust-Österbotten

Jaktchef Stefan Pellas

viltplanerare Jaakko Hautanen