Kategoriarkiv: Jakt

Fångstanmälan av hjortdjur

På våren 2021 har anmälningsskyldighet i anslutning till jaktlicens och jaktlicens för hjortdjur (jaktförordning 9 §) ändrats på det viset, att anmälan ska göras om varje fällt hjortdjur inom sju dygn från det att djuret fällts. Under hösten har man upptäckt i hela Finland, och också i Kust-Österbotten, dröjsmål i anmälningar. Dessutom gör det också lättare att följa jaktens utveckling, när man har aktuella uppgifter.

Därför bör observeras i hjortdjursjakten i framtiden, när bytesanmälningar görs om licensbelagda hjortdjur, att dom lämnas och godkänns inom sju dygn från fällning. Enklast är att skytten anmäler byte genast på platsen med Oma riista -terrängapplikationen varefter anmälan godkänns av jaktledaren. Kom ihåg att anmäla också observation från det fällda djuret.

God Jul och Ett Gott Nytt År!

Finlands viltcentral Kust-Österbotten

Jaktchef Stefan Pellas

viltplanerare Jaakko Hautanen

Hjortobservationer

Insamling av vitsvanshjortobservationer börjar – viktigt för alla hjortjägare
En noggrannare stamuppskattning av vitsvanshjorten är en väsentlig faktor i kontrollen av hjortstammen. Från och med denna höst kan jägarna själv anteckna vitsvanshjortobservationer med en ny metod som liknar anteckningen av älgobservationerna. Jägaren ansvarar själv för anteckningen av observationerna. Observationerna går inte via jaktledaren för godkännande.
Metoden testades förra hösten och resultatet var bra. Med den nya metoden vill vi speciellt förbättra kunskapen om vitsvansstammens struktur.
Viltcentralen ordnar korta webinarieutbildningar om hur hjortobservationerna antecknas. Ett svenskspråkigt tillfälle ordnas måndagen 30.8. kl. 18. En inspelning av utbildningen e-postas till alla som har anmält sig. Du kan anmäla dig till utbildningen via länken nedan:
https://register.gotowebinar.com/register/8253696656698444303

I länken nedan finns en kort informationsvideo om hur hjortobservationerna antecknas.
https://www.riistainfo.fi/sv/videor/anteckning-av-vitsvanshjortobservationer/
Givande och bytesrik hjortsäsong!

Rådjur och vitsvanshjort

Råbock
Vitsvanshind
Vitsvanshind, ostörd