Kategoriarkiv: Jakt

Älgjaktens halvtids översikt

Finlands viltcentral ordnar älgjaktens halvtidsöversikt för alla Kust-Österbottens och Österbottens älgjägare och jaktvårdsföreningar. Vid evenmanget behandlas Lukes aktuella prognos av älgavskjutning, situationen av älg- och vitsvansjakten och användning av viltinformation i oma riista-tjänsten. Projektet för älgförvaltningsområdena går ut vid årsskiftet och på samma gång delar vi ut olika skolningmaterial som projektet har producerat.
Svenskspråkiga evenemangen är vid följande tidpunkterna:
Kust-Österbotten – Österbotten 3 älgförvaltningsområdet: torsdagen 4.11. kl. 18.00, Närpes, Vocanasalen, Ängskullsvägen 1
Kust-Österbotten – Österbotten 2 (+Karleby): måndagen 8.11. kl. 18.00, Bennäs, Sursik skolan, Sursikvägen 43
Vi hoppas att alla deltagare anmäler sig till evenemanget via den här länken senast 3.11.
https://forms.gle/RrqVeykNu8GNC9kJ6
Observera: Det rekommenderas att använda en ansiktsmask vid evenemangen.
Lukes prognos publiceras på torsdag 4.11.

Hjortobservationer

Insamling av vitsvanshjortobservationer börjar – viktigt för alla hjortjägare
En noggrannare stamuppskattning av vitsvanshjorten är en väsentlig faktor i kontrollen av hjortstammen. Från och med denna höst kan jägarna själv anteckna vitsvanshjortobservationer med en ny metod som liknar anteckningen av älgobservationerna. Jägaren ansvarar själv för anteckningen av observationerna. Observationerna går inte via jaktledaren för godkännande.
Metoden testades förra hösten och resultatet var bra. Med den nya metoden vill vi speciellt förbättra kunskapen om vitsvansstammens struktur.
Viltcentralen ordnar korta webinarieutbildningar om hur hjortobservationerna antecknas. Ett svenskspråkigt tillfälle ordnas måndagen 30.8. kl. 18. En inspelning av utbildningen e-postas till alla som har anmält sig. Du kan anmäla dig till utbildningen via länken nedan:
https://register.gotowebinar.com/register/8253696656698444303

I länken nedan finns en kort informationsvideo om hur hjortobservationerna antecknas.
https://www.riistainfo.fi/sv/videor/anteckning-av-vitsvanshjortobservationer/
Givande och bytesrik hjortsäsong!

Rådjur och vitsvanshjort

Råbock
Vitsvanshind
Vitsvanshind, ostörd