Kategoriarkiv: Aktuellt

Älgskyttekamp

Vörånejden bjuder härmed in Vasanejden till den traditionella älgskyttekampen fredan 6.8 kl 18.00 vid Kolstobbans skjutbana.

Älgskyttekampen Vörå-Vasanejden ordnas i år av Vörånejdens jvf och hålls fredag  6.8 kl 18.00 vid Kolstobbans skjutbana.

Som tidigare 10-manna onominerade lag och normala älgserier, 75 meter, Jägarförbundets regler.

Provdomare

Webbinarutbildning, examinator för skjutprov (offentlig förvaltningsuppgift, svenskspråkigt tillfälle, ruotsinkielinen tilaisuus)

På grund av efterfrågan, hålls ännu en utbildning för skjutprovsexaminatorer på svenska. Utbildningen är riktad speciellt till nya examinatorer som inte har utnämning i kraft. Utbildningen duger också för nuvarande examinatorer för repetitionsutbildning. Meddela gärna infon om utbildning till intresserade, som vill bli nya examinatorer.

Anmälning till utbildningen sker via länken nedan. Kom ihåg att fylla i alla punkter i anmälningssidan. Själva deltagningslänken kommer till e-post när man har anmält sig.

Utbildning för examinatorer för skjutprov, måndag den 14.6.2021 klo 18

https://attendee.gotowebinar.com/register/4014437215129042701

I första hand registrerar sig var och en på sin egen dator. Om flera personer deltar vid samma dator anmäls deltagarna på förhand till jvf:s verksamhetsledare som meddelar om detta till utbildningens arrangör. Man bör dock beakta rådande begränsningarna pga. coronan.

De personliga godkända utbildningarna syns i Oma riista under ”egna uppgifter”. Det lönar sig att kontrollera detta och kontakta ditt eget områdes viltplanerare om utbildningarna inte registrerats. Utbildning syns bara när man använder Oma riista via webbläsare.

Man bör vara närvarande under hela utbildningen för att få den noterad som godkänd i Oma riista -tjänsten. Efter detta föreslår jvf:s styrelse personen till ifrågavarande uppgift och verksamhetsledare föreslår personer i Oma riista. Utnämningen görs av viltcentralen.

Tilläggsinformation:

viltplanerare Jaakko Hautanen, Finlands viltcentral Kust-Österbotten 029 431 2312, jaakko.hautanen@riista.fi

viltplanerare Valto Kontro, Finlands viltcentral Nyland 029 431 2334, valto.kontro@riista.fi

Årsmöte

Torsdagen 27.5 kl 18.30 vid Norra Vallgrund uf. Stadgeenliga ärenden, på mötet behandlas även finansieringen och budgeten samt byggplan för klubbhuset.

Oma Riista

Det är viktigt att alla som är med i älgjakten eller hjortjakten skall använda Oma Riista tjänsten för att all rapportering som måste göras till Finlands Viltcentral skall fungera så smidigt som möjligt. Jaktledarna eller föreningens Oma Riista kontaktperson har via Oma Riista skickat inbjudan till varje deltagare och för att du skall synas som medlem bör du godkänna inbjudan. Det gör du under fliken Egna Uppgifter i Oma Riista och kvitterar inbjudan helst så att dina uppgifter syns åtminstone för jaktledare och kontaktperson. You Tube instruktion finns här Acceptera föreningens inbjudan.