Alla inlägg av Hans Berg

Utbildning av rovdjurskontakt personer

Utbildningen av rovdjurskontaktpersoner förnyas. Den är obligatorisk för nya rovdjurskontaktpersoner och rekommenderas starkt också för dem som redan är aktiva. Webbkursen är öppen för alla och publiceras i tjänsten viltinfo.fi.

Webbkursen läggs ut onsdagen den 10 februari 2022. Efter det är det möjligt att avlägga den för rovdjurskontaktpersoner obligatoriska utbildningen, förutom under närutbildningar som ordnas i samarbete mellan viltcentralen och Luke, även självständigt på nätet.

Utbildningen kan tentas genom att man loggar in på kursen med sina Oma riista-koder. Kursen innehåller sex lektioner som man kan ta del av i egen takt, en lektion åt gången. Till vare lektion hör några tentfrågor. För att klara tenten ska man svara rätt på alla frågor. Man kan ta om tenten så många gånger det behövs.

En godkänd kursprestation som utförs av en person som är inloggad med Oma riista-koder noteras automatiskt i Oma riista, där den granskas i samband med att rovdjurskontaktpersonen utnämns för uppdraget.

Utbildningsmaterialet har uppdaterats inom projektet VargLIFE i samarbete mellan viltcentralen och Naturresursinstitutet.

Länk till materialet: https://www.riistainfo.fi/kurssi/petoyhdyshenkilon-peruskurssi/

Tilläggsinformation:

Mari Lyly, Finlands viltcentral

Olli Kursula, Finlands viltcentral

Rapportering av döda fåglar

Detta till er kännedom, ifall döda sjöfåglar eller rovfåglar påträffas när våren kommer så uppmana upphittaren att sända in dom till forskningen, fågelinfluensan väntas hit med flyttfåglarna i vår.

Proven sänds fraktfritt enligt nedanstående direktiv:

https://www.ruokavirasto.fi/sv/laboratorietjanster/undersokningar-om-djursjukdomar/anvisningar-for-provtagning/vilda-djur/

Styckningskurs

På grund av det försämrade smittläget i vår region inhiberas den planerade styckningskursen (12.1 och 15.1). Kursen ordnas senare i vinter eller till hösten beroende på vad som är möjligt. Mera information kring det kommer då det blir aktuellt.  

Fångstanmälan av hjortdjur

På våren 2021 har anmälningsskyldighet i anslutning till jaktlicens och jaktlicens för hjortdjur (jaktförordning 9 §) ändrats på det viset, att anmälan ska göras om varje fällt hjortdjur inom sju dygn från det att djuret fällts. Under hösten har man upptäckt i hela Finland, och också i Kust-Österbotten, dröjsmål i anmälningar. Dessutom gör det också lättare att följa jaktens utveckling, när man har aktuella uppgifter.

Därför bör observeras i hjortdjursjakten i framtiden, när bytesanmälningar görs om licensbelagda hjortdjur, att dom lämnas och godkänns inom sju dygn från fällning. Enklast är att skytten anmäler byte genast på platsen med Oma riista -terrängapplikationen varefter anmälan godkänns av jaktledaren. Kom ihåg att anmäla också observation från det fällda djuret.

God Jul och Ett Gott Nytt År!

Finlands viltcentral Kust-Österbotten

Jaktchef Stefan Pellas

viltplanerare Jaakko Hautanen

Hjortobservationer

Insamling av vitsvanshjortobservationer börjar – viktigt för alla hjortjägare
En noggrannare stamuppskattning av vitsvanshjorten är en väsentlig faktor i kontrollen av hjortstammen. Från och med denna höst kan jägarna själv anteckna vitsvanshjortobservationer med en ny metod som liknar anteckningen av älgobservationerna. Jägaren ansvarar själv för anteckningen av observationerna. Observationerna går inte via jaktledaren för godkännande.
Metoden testades förra hösten och resultatet var bra. Med den nya metoden vill vi speciellt förbättra kunskapen om vitsvansstammens struktur.
Viltcentralen ordnar korta webinarieutbildningar om hur hjortobservationerna antecknas. Ett svenskspråkigt tillfälle ordnas måndagen 30.8. kl. 18. En inspelning av utbildningen e-postas till alla som har anmält sig. Du kan anmäla dig till utbildningen via länken nedan:
https://register.gotowebinar.com/register/8253696656698444303

I länken nedan finns en kort informationsvideo om hur hjortobservationerna antecknas.
https://www.riistainfo.fi/sv/videor/anteckning-av-vitsvanshjortobservationer/
Givande och bytesrik hjortsäsong!