Alla inlägg av Hans Berg

Handel med sälprodukter-utvärdering av EU reglerna.

Nu är det läge för alla att personligen gå in och tycka till om EU:s sälhandelsförbud, vi linken nedan gör ni er röst hörd. På sidorna ser ni också redan gjorda inlägg.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14031-Handel-med-salprodukter-utvardering-av-EU-reglerna_sv

På viltcenralens aktualitets sida finner man också linken till utvärderingen. https://riista.fi/kerro-mielipiteesi-eu-komissiolle-hyljetuotteiden-myynnista/

Svenska jägareförbundets relaterade artikel finner du här: Ska vi få sälja sälprodukter? Säg vad du tycker – Svenska Jägareförbundet (jagareforbundet.se)

Sprid info om detta i er umgängeskrets så att det kommer in många svar!

Distansutbildningar

På våren ordnas svenskspråkiga distansutbildningar för examinatorer för skjutprov och examinatorer för jägarexamen. För jaktövervakare har man planerat hålla utbildning på hösten. Svenskspråkiga tillfällen hålls av undertecknad och Nylands viltplanerare Laura Fontell-Seppelin. Det ordnas också finskspråkiga  tillfällen på våren. Alla utbildningar hittar man från   https://riista.fi/sv/jakt/sok-evenemang/  Distansutbildning är för nya examinatorer men också för sådana som behöver förnya sin utnämning.

Svenskspråkiga tillfällen:

10.4.2024 Utbildning för examinatorer av skjutprov. Anmälning via: https://events.teams.microsoft.com/event/a9c5c8b2-156d-407e-ae21-ae4822a1c64b@a562bd5a-4415-459a-bd22-b6e2e70d3cd6 Teams-länken skickas till de som anmält sig.

11.4.2024 Utbildning för examinatorer för jägarexamen Anmälning: https://events.teams.microsoft.com/event/c53f3565-04b4-43d1-abcb-70fade9fb853@a562bd5a-4415-459a-bd22-b6e2e70d3cd6 Teams-länken skickas till dem som har anmält sig.

Utbildningar börjar klockan 18, men det lönar sig att logga in i tid.

Om någon känner sig osäkert med teknik, så kan man delta på det viset också att man samlar många bakom samma dator och följer utbildningen därifrån. Men i så fall måste man informera det till verksamhetsledare och skicka jägarnummror av deltagarna så hen vidarebefordrar de åt arrangör.  

Imorgon 27.3 klo 18 ordnas också närutbildningstillfälle för examinatorer av skjutprov i Norra Vallgrund  Uf (Hamnvägen 4, 65920 Norra Vallgrund). Från detta har Vasanejden informerad om sina aktörer och jag har tidigare meddelat närmaste jaktvårdsföreningar om utbildningsmöjlighet.

Jaakko Hautanen
viltplanerare/riistasuunnittelija
Finlands viltcentral, Kust-Österbotten/Suomen riistakeskus, Rannikko-Pohjanmaa
Fredsgatan 20, 65100 Vasa/Rauhankatu 20, 65100 Vaasa
0294 312 312
jaakko.hautanen@riista.fi

Utbildning av rovdjurskontakt personer

Utbildningen av rovdjurskontaktpersoner förnyas. Den är obligatorisk för nya rovdjurskontaktpersoner och rekommenderas starkt också för dem som redan är aktiva. Webbkursen är öppen för alla och publiceras i tjänsten viltinfo.fi.

Webbkursen läggs ut onsdagen den 10 februari 2022. Efter det är det möjligt att avlägga den för rovdjurskontaktpersoner obligatoriska utbildningen, förutom under närutbildningar som ordnas i samarbete mellan viltcentralen och Luke, även självständigt på nätet.

Utbildningen kan tentas genom att man loggar in på kursen med sina Oma riista-koder. Kursen innehåller sex lektioner som man kan ta del av i egen takt, en lektion åt gången. Till vare lektion hör några tentfrågor. För att klara tenten ska man svara rätt på alla frågor. Man kan ta om tenten så många gånger det behövs.

En godkänd kursprestation som utförs av en person som är inloggad med Oma riista-koder noteras automatiskt i Oma riista, där den granskas i samband med att rovdjurskontaktpersonen utnämns för uppdraget.

Utbildningsmaterialet har uppdaterats inom projektet VargLIFE i samarbete mellan viltcentralen och Naturresursinstitutet.

Länk till materialet: https://www.riistainfo.fi/kurssi/petoyhdyshenkilon-peruskurssi/

Tilläggsinformation:

Mari Lyly, Finlands viltcentral

Olli Kursula, Finlands viltcentral

Rapportering av döda fåglar

Detta till er kännedom, ifall döda sjöfåglar eller rovfåglar påträffas när våren kommer så uppmana upphittaren att sända in dom till forskningen, fågelinfluensan väntas hit med flyttfåglarna i vår.

Proven sänds fraktfritt enligt nedanstående direktiv:

https://www.ruokavirasto.fi/sv/laboratorietjanster/undersokningar-om-djursjukdomar/anvisningar-for-provtagning/vilda-djur/