Rapportering av döda fåglar

Detta till er kännedom, ifall döda sjöfåglar eller rovfåglar påträffas när våren kommer så uppmana upphittaren att sända in dom till forskningen, fågelinfluensan väntas hit med flyttfåglarna i vår.

Proven sänds fraktfritt enligt nedanstående direktiv:

https://www.ruokavirasto.fi/sv/laboratorietjanster/undersokningar-om-djursjukdomar/anvisningar-for-provtagning/vilda-djur/