Distansutbildningar

På våren ordnas svenskspråkiga distansutbildningar för examinatorer för skjutprov och examinatorer för jägarexamen. För jaktövervakare har man planerat hålla utbildning på hösten. Svenskspråkiga tillfällen hålls av undertecknad och Nylands viltplanerare Laura Fontell-Seppelin. Det ordnas också finskspråkiga  tillfällen på våren. Alla utbildningar hittar man från   https://riista.fi/sv/jakt/sok-evenemang/  Distansutbildning är för nya examinatorer men också för sådana som behöver förnya sin utnämning.

Svenskspråkiga tillfällen:

10.4.2024 Utbildning för examinatorer av skjutprov. Anmälning via: https://events.teams.microsoft.com/event/a9c5c8b2-156d-407e-ae21-ae4822a1c64b@a562bd5a-4415-459a-bd22-b6e2e70d3cd6 Teams-länken skickas till de som anmält sig.

11.4.2024 Utbildning för examinatorer för jägarexamen Anmälning: https://events.teams.microsoft.com/event/c53f3565-04b4-43d1-abcb-70fade9fb853@a562bd5a-4415-459a-bd22-b6e2e70d3cd6 Teams-länken skickas till dem som har anmält sig.

Utbildningar börjar klockan 18, men det lönar sig att logga in i tid.

Om någon känner sig osäkert med teknik, så kan man delta på det viset också att man samlar många bakom samma dator och följer utbildningen därifrån. Men i så fall måste man informera det till verksamhetsledare och skicka jägarnummror av deltagarna så hen vidarebefordrar de åt arrangör.  

Imorgon 27.3 klo 18 ordnas också närutbildningstillfälle för examinatorer av skjutprov i Norra Vallgrund  Uf (Hamnvägen 4, 65920 Norra Vallgrund). Från detta har Vasanejden informerad om sina aktörer och jag har tidigare meddelat närmaste jaktvårdsföreningar om utbildningsmöjlighet.

Jaakko Hautanen
viltplanerare/riistasuunnittelija
Finlands viltcentral, Kust-Österbotten/Suomen riistakeskus, Rannikko-Pohjanmaa
Fredsgatan 20, 65100 Vasa/Rauhankatu 20, 65100 Vaasa
0294 312 312
jaakko.hautanen@riista.fi