Utbildning av rovdjurskontakt personer

Utbildningen av rovdjurskontaktpersoner förnyas. Den är obligatorisk för nya rovdjurskontaktpersoner och rekommenderas starkt också för dem som redan är aktiva. Webbkursen är öppen för alla och publiceras i tjänsten viltinfo.fi.

Webbkursen läggs ut onsdagen den 10 februari 2022. Efter det är det möjligt att avlägga den för rovdjurskontaktpersoner obligatoriska utbildningen, förutom under närutbildningar som ordnas i samarbete mellan viltcentralen och Luke, även självständigt på nätet.

Utbildningen kan tentas genom att man loggar in på kursen med sina Oma riista-koder. Kursen innehåller sex lektioner som man kan ta del av i egen takt, en lektion åt gången. Till vare lektion hör några tentfrågor. För att klara tenten ska man svara rätt på alla frågor. Man kan ta om tenten så många gånger det behövs.

En godkänd kursprestation som utförs av en person som är inloggad med Oma riista-koder noteras automatiskt i Oma riista, där den granskas i samband med att rovdjurskontaktpersonen utnämns för uppdraget.

Utbildningsmaterialet har uppdaterats inom projektet VargLIFE i samarbete mellan viltcentralen och Naturresursinstitutet.

Länk till materialet: https://www.riistainfo.fi/kurssi/petoyhdyshenkilon-peruskurssi/

Tilläggsinformation:

Mari Lyly, Finlands viltcentral

Olli Kursula, Finlands viltcentral