Styckningskurs

På grund av det försämrade smittläget i vår region inhiberas den planerade styckningskursen (12.1 och 15.1). Kursen ordnas senare i vinter eller till hösten beroende på vad som är möjligt. Mera information kring det kommer då det blir aktuellt.  

Fångstanmälan av hjortdjur

På våren 2021 har anmälningsskyldighet i anslutning till jaktlicens och jaktlicens för hjortdjur (jaktförordning 9 §) ändrats på det viset, att anmälan ska göras om varje fällt hjortdjur inom sju dygn från det att djuret fällts. Under hösten har man upptäckt i hela Finland, och också i Kust-Österbotten, dröjsmål i anmälningar. Dessutom gör det också lättare att följa jaktens utveckling, när man har aktuella uppgifter.

Därför bör observeras i hjortdjursjakten i framtiden, när bytesanmälningar görs om licensbelagda hjortdjur, att dom lämnas och godkänns inom sju dygn från fällning. Enklast är att skytten anmäler byte genast på platsen med Oma riista -terrängapplikationen varefter anmälan godkänns av jaktledaren. Kom ihåg att anmäla också observation från det fällda djuret.

God Jul och Ett Gott Nytt År!

Finlands viltcentral Kust-Österbotten

Jaktchef Stefan Pellas

viltplanerare Jaakko Hautanen

Hjortobservationer

Insamling av vitsvanshjortobservationer börjar – viktigt för alla hjortjägare
En noggrannare stamuppskattning av vitsvanshjorten är en väsentlig faktor i kontrollen av hjortstammen. Från och med denna höst kan jägarna själv anteckna vitsvanshjortobservationer med en ny metod som liknar anteckningen av älgobservationerna. Jägaren ansvarar själv för anteckningen av observationerna. Observationerna går inte via jaktledaren för godkännande.
Metoden testades förra hösten och resultatet var bra. Med den nya metoden vill vi speciellt förbättra kunskapen om vitsvansstammens struktur.
Viltcentralen ordnar korta webinarieutbildningar om hur hjortobservationerna antecknas. Ett svenskspråkigt tillfälle ordnas måndagen 30.8. kl. 18. En inspelning av utbildningen e-postas till alla som har anmält sig. Du kan anmäla dig till utbildningen via länken nedan:
https://register.gotowebinar.com/register/8253696656698444303

I länken nedan finns en kort informationsvideo om hur hjortobservationerna antecknas.
https://www.riistainfo.fi/sv/videor/anteckning-av-vitsvanshjortobservationer/
Givande och bytesrik hjortsäsong!

Stenträskets skjutbana

Träningsbanan i Stenträsket är stängd tillsvidare pga haveri, reparationsarbete pågår och ni kommer att meddelas då banan åter är i funktion.

Reparationen av träningsbanan i Stenträsket ser tyvärr ut att dra ut på tiden på grund av att reservdelarna som är beställda inte har kommit. När reservdelarna finns på plats återstår en hel del skruvande och provkörning av banan innan den kan öppnas.

Det betyder att det är många klubbar som kommer att förlora sina träningskvällar. Några av er har bokat nya kvällar längre fram då banan hoppeligen skall vara i funktion men det finns också möjlighet för er klubbar att boka träningskvällar på Veikars skjutbana.

Som kontaktperson för bokningar till Veikars skjutbana fungerar Birgit Semenoff tel: 050 5662209