Jaktförordning

♦Jakttider för vikarsäl uppdaterad, se fliken säljakt.

♦Jakttiderna för skogshönsfåglar har kommit, se fliken jaktförordning.