All posts by Hans Berg

Slakthuset

Som bestämdes på älgjaktmötet 10/8 (dit också alla slakthusandelsägare var kallade) så skall två granstockar per andel i slakthuset levereras under vintern till slakthuset. Längd 3,7 m och 30 cm minimum diameter för den ena stocken och 20 cm för den andra stocken. För de som inte har möjlighet att leverera stockar så kan man betala 20 € per stock dvs. totalt 40 €. Meddela Jan Vikström ifall ni inte levererar stockar. En lista finns vid slakthuset där man kan kryssa av när man har levererat stockarna.

Oma Riista

Oma Riista har utvecklats med mera funktioner som vi inom föreningen kommer att dra nytta av, mera information Oma riista info 2_2016_SWE. Till exempel kan fångstrapporteringen ske via Oma Riista och så kan alla som hör till klubben få tillgång till var vi har jaktarrenden (karta). Men för att det skall börja fungera måste du skicka din jägarnummer åt Jan Wikström så får du inbjudan till klubbens egna Oma Riista.