MEDLEMSRIKTLINJER

För att få ansöka om medlemskap i jaktklubben bör man uppfylla kraven i våra riktlinjer.