FÅNGSTRAPPORTERING

Fångsten skall du rapportera senast 5 januari 2019. Enklast använder du denna link. Obs mårdhund och mink ger 5 poäng trots att det står 3 poäng i blanketten. Rådjur måste rapporteras separat.

Om du vill skriva ut blanketten så finns den här: Fångstresultat 2016

Om du inte ännu meddelat dina medlemsuppgifter skall du göra det med linken nedan.

Vi uppdaterar våra medlemsuppgifter så vi vill att du meddelar dem här om du inte redan gjort det.