Skjutprovsexaminator (skjutprovsövervakare)

Må 24.4 Utbildning för examinatorer av skjutprov, kl 18, Vasa (YA i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa).

Om ditt domarkort blivit föråldrat eller för nya domare.