Årsmöte

Torsdagen 27.5 kl 18.30 vid Norra Vallgrund uf. Stadgeenliga ärenden, på mötet behandlas även finansieringen och budgeten samt byggplan för klubbhuset.