Jaktskytte ABC

Vasanejden ordnar i samarbete med Jägarförbundet

Jaktskytte ABC skolning vid Skärgårdens skjutbana onsdag 5.8 kl 14.00 – ca 20.30.

Skolningen innehåller sådant som säker vapenhantering och skytteteknik och de som har gått skolningen kan i sin tur hålla skolningar inom egen klubb för t.ex ungdomar.

Antalet deltagare är begränsat så att de 6 först anmälda ryms med men om intresset är stort finns det planer på att ordna ett till skolningstillfälle senare.

😊

Skolningen kostar 50€ för vuxna och 35 € för ungdomar under 18 år, var och en klubb kan ju överväga ifall man vill sponsra deltagare eller om jägaren själv bekostar skolningen. Skolade jägare är ju en bra resurs för klubbarna 

Anmälan tas emot av undertecknad per e-post vasa@rhy.riista.fi fram till 1.8 och mera information om skolningen fås vid anmälan.

Vänliga hälsningar,

Lena Gammelgård

Lämna ett svar