Spårinventeringen av klövvilt o rovdjur

Här är resultaten i mera överskådlig form och uppdaterad för område 3.

Spårinventering 2019 resultat

Man kan väl inte rakt av dra slutsatsen att antalet spår motsvarar antalet djur men det ger i alla fall en bra indikation på våra viltstammar.