Rådjurs och vitsvanshjortjakt

Hans Berg tar emot anmälan för rådjur (vaktjakt endast) och hjortjakt, 040-830 7740, kl 12-16.00 för kvällsvaktjakt och 19-21.00 för jakt följande morgon.

Fällt rådjursvilt skall anmälas direkt i Oma Riista.

Direktiv för hjortjägare finns under hjortfliken.