Oma Riista

Det är viktigt att alla som är med i älgjakten eller hjortjakten skall använda Oma Riista tjänsten för att all rapportering som måste göras till Finlands Viltcentral skall fungera så smidigt som möjligt. Jaktledarna eller föreningens Oma Riista kontaktperson har via Oma Riista skickat inbjudan till varje deltagare och för att du skall synas som medlem bör du godkänna inbjudan. Det gör du under fliken Egna Uppgifter i Oma Riista och kvitterar inbjudan helst så att dina uppgifter syns åtminstone för jaktledare och kontaktperson. You Tube instruktion finns här Acceptera föreningens inbjudan.

Älgräkningen

Flygräkning av Vasanejdens jaktvårdsförenings område har genomförts. Skärgården räknade 10.2.2018 och fastlandssidan räknade 11-13.2.2018. Vänligen observera att flygräkningen i år har genomförts med helikopter – piloten samt en person från nejden som räknat.

I flygräkningen hittades i skärgården 102 älgar. Med felprocent 15% pålagd blir det totala antalet älgar 118 stycken. På fastlandssidan hittades 167 älgar – med pålagd felprocent 15% totalt 222 älgar. Det sammanlagda antalet älgar i nejden blir således 269 älgar – med felprocent 310 stycken.