BYTESSTASTIK

Vår intressanta statistik för åren 1999- 2017 hittar du här fångststatistik 2017 . 

Rolf Grahn förde under årens lopp egen statistik på skjutna älgar och hjortar och här finns åren 1985 till 1994 och här är åren 1995 till 2006. Mycket intressant läsning.