Skolning

Påminnelse om skolning för Vasanejdens examinatorer för skjutprov. Första meddelande skickades via Oma riista.

Vasanejdens tillfälle den 4.4. klo 18 i Korsholmssalen vid kulturhuset, Skolvägen 1, Korsholm.

Ingen förhandsanmälning behövs.

Skolningar är menad för existerande examinatorer för skjutprov. Om jaktvårdsföreningar behöver nya examinatorer, ordnas skilda skolningar för det om behov.

Skolningsmaterial hittar man också från:
https://www.riistainfo.fi/sv/lektion/utbildning-av-skjutprovsexaminatorer-lektion-3/